Ledaren nr 1-2 2019

Det finns mycket att vinna på automatiserad kortserieproduktion

Ett av flera lyckade exempel på automatiserad fåstycks- och kortserieproduktion kommer från ett verkstadsföretag i södra Sverige. Produktionen vid företaget består av batchstorlekar från 1–500 detaljer och det är hela tiden många och nya maskinprogram.

Sedan en tid tillbaka har verkstaden två högproduktiva celler. I dessa celler är produktiviteten 760 procent högre jämfört med de maskiner på verkstaden som inte är automatiserade.

Båda automationslösningarna är utrustade med två femaxliga fleroperationsmaskiner från DMG Mori Sweden och en Workmaster (en treaxlig robot från System 3R som är gjord för paletthantering).

En anledning till den kraftiga produktivitetsökningen är att utnyttjandegraden i cellernas fleropar är betydligt högre jämfört med de övriga maskinerna på verkstaden.

När DMG Mori Sweden och System 3R inledde automationsprojektet var fokus bland annat på att kunna göra detaljer helt färdiga i de nya fleroparna, vilket nu sker. Utöver det har ställtiderna minimerats och cykeltiderna kortats rejält på verkstaden tack vare de två DMG Mori/System 3R-cellerna.

Allt fler svenska verkstäder använder sig av automationslösningar där fåstycksproduktion kan utföras. Det råder dock delade meningar om fördelarna med automatiserad kortserieproduktion ute på verkstäderna.

Många vill inte satsa på den typen av automation. Uppfattningen är att det svårt att få lönsamhet när det gäller automation av korta serier och fåstycksproduktion. 

Vid dessa verkstäder tror man att det blir för många omställningar på roboten och att automationslösningen blir för komplicerad. Därför fortsätter de att plocka detaljer för hand.

Även om många tvekar finns det också tecken på allt fler får upp ögonen för att automatiserad kortserieproduktion kan utföras med hög lönsamhet. Tröskeln för att ta steget över till den typen av automation minskar.

Det är lovande. Påpekas ska att produktionen vid svenska verkstäder till stor del utgörs av korta och medelstora serier samt en- och fåstycksproduktion.

En betydande del av den produktionen kan alltså med fördel automatiseras.

Per Sjögren

Gudrun Lindfors-Rönnblom E-mail:
Publicerad 2019-02-15 13:23:58

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden