Ledaren nr 8 2015

Produktion kan även rationaliseras med "mjuka produkter"

När ett företag står i beråd att rationalisera produktionen lyfts oftast investeringar i nya verktygsmaskiner och automationslösningar med maskiner, robotar, fixturer och transportbanor, fram som lösningen på hur det ska ske. Alltså "hårda produkter".

Ett företag kan även rationalisera produktionen med "mjuka produkter", bland annat med ett stopptidsuppföljningssystem för produktionsuppföljning.

Ett exempel är det svenska verkstadsföretag som installerade stopptidsuppföljningssystem på 30 av sina verktygsmaskiner och minskade stopptiden i dem med över 50 procent.

Minskade stopptider innebar att utnyttjandegraden i maskinerna ökade och företaget fick ut fler spindeltimmar i dem. Verktygsmaskinerna används i större utsträckning än tidigare för det de är till för - det vill säga bearbetning av ämnen.

Genom att använda stopptidsuppföljningssystem har företag vetskap om hur mycket maskinen-/erna används i produktionen, samt hur det har sett ut i dem under den senaste tiden. Med hjälp av informationen, som samlas in från en dator, kan produktionen effektiviseras.

Systemet är också en bra grund för ett företag att arbeta med förbättringsarbete inom lean production. Att mäta är viktigt, den verkstad som inte gör det kan omöjligen förbättra sig. Vill ett företag utvecklas måste de känna till sitt nuläge.

Allt fler verkstäder inser fördelarna med stopptidsuppföljningssystem och köper dem, vilket Axxos Industrisystem i Jönköping ger ett bevis på. Företaget, som har utvecklat stopptidsuppföljningssystemet Axxos OEE, växer så det knakar.

Idag är det cirka 50 medarbetare på företaget, vilket är en fördubbling på fem år.

Med Axxos system kan utnyttjandegraden i en verktygsmaskin visualiseras, stopptider och stopporsaker kan överblickas, hastigheter, cykeltider och TAK/OEE kan ses. Det går också att få ut produktionsrapporter.

Deras system består av en mjukvara och en plc, som oftast placeras vid verktygsmaskinen. Stopptidsuppföljningssystemet är webbaserat och installerat på en server, alla datorer som är anslutna till nätverket kommer åt information om hur produktionsläget för maskinen/-erna ser ut. Läget kan presenteras i realtid på en dator, om man så vill kan även tv-skärmar användas för att visa tillståndet i produktionen.

Mer om Axxos kan du läsa på sidorna 42-43, där har vi en förhandsartikel om Produktionsmässan i Kista som genomförs den 23-24 september.

Per Sjögren

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2016-06-07 13:20:06

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 08 2019 Begagnatmarknad 08 2019