Ledaren nr 4 2015

IKV Tools är en förebild

Det största problemet för företag inom verkstadsindustrin är att hitta kompetent personal. Det finns många verkstäder som har kapacitet för att öka sin produktion, men avsaknaden av kompetenta yrkesarbetare sätter stopp för detta.

Anledningen till att det råder brist på kompetent arbetskraft är att för få, framför allt ungdomar, söker sig till industrin. En anledning till att de inte vill dit är att de har en förvrängd/gammalmodig bild av hur industrin ser ut.

Inom verkstadsindustrin finns de som anser att man måste arbeta med att förbättra bilden av hur ett teknikföretag ser ut och fungerar, så att ungdomar och 80-talister väljer en framtid inom industrin.

Det är utmärkt, samtidigt bör verkstadsföretag också inse att dagens ungdomar och 80-talister är intresserade av andra saker än enbart lönen när de söker jobb. Av en arbetsgivare efterfrågar ungdomar mjuka värden som frihet, ansvar, fri telefon och fri surf.

Ett företag som har insett betydelsen av mjuka värden är IKV Tools, en verktygstillverkare i Forsheda i Småland med 24 anställda. Företaget lockar arbetskraft och är framgångsrikt, de tar ordrar hela tiden. Filosofin är att växa genom att satsa på ny teknik (maskinparken uppdateras kontinuerligt) och att ha motiverade medarbetare.

I avseendet att hålla personalen motiverad har IKV Tools valt ett annorlunda grepp, de tillämpar något som de kallar för självstyrande grupper.

Konceptet innebär bland annat att personalen själv ansvarar för arbetstider (de flexar inom ramen 40 t/v). I princip får de arbeta vilka arbetstider de vill, det bestämmer gruppen.

Genom att delegera ansvar till personalen involveras och engageras de anställda, vilket innebär att de växer i sina respektive yrkesroller, resonerar ledningen på Forshedaföretaget. Anställda som har talang för ledarskap eller kundkontakter får möjlighet att utveckla dessa sidor.

Grupperna är alltid med vid anställningsintervjuer och det är arbetslagens beslut som gäller vid anställning av en ny person.

Att flytta över ansvar till personalen har inte enbart inneburit engagerade och motiverade medarbetare på IKV Tools, omsättningen ökar stadigt. 2013 omsatte de 42 miljoner kronor, förra året var omsättningen 50 miljoner kronor.

Att erbjuda mjuka värden där anställda själva får bestämma sin arbetstid kan vara ett sätt att få ungdomar och 80-talister intresserade av en framtid inom verkstadsindustrin. Fråga IKV Tools, de attraherar arbetskraft och för dem har konceptet med självstyrande grupper medfört kraftigt ökad lönsamhet.

Exemplet IKV Tools är någonting för andra verkstäder att ta efter.

Per Sjögren

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2016-06-07 13:14:44

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Prislista 2019

Begagnat marknaden

Verkstadstidningen 08 2019 Begagnatmarknad 08 2019