Ledaren nr 3 2015

Man upphör aldrig att förvånas

Det finns en del politiker och journalister som har hävdat att industrin i Sverige är näst intill borta. Hur man kan påstå något så horribelt är egentligen inte förvånande, kunskapsnivån angående tillverkningsindustrin är låg i vårt land.

Om dessa journalister och politiker varit mer upplysta hade de vetat att tillverkningsindustrin i allra högsta grad är verksam i vårt avlånga land.

Industrin är motorn i svensk ekonomi och betyder oerhört mycket för vårt välstånd. Räknas den produktion in som gruv- och tillverkningsindustrin genererar/skapar så är deras andel av Sveriges BNP omkring en fjärdedel.

Tillverkningsindustrin skapar också jobb inom andra branscher som tjänstesektorn, främst är det olika typer av företagstjänster som bidrar till att utveckla industrins produkter.

När det gäller företagstjänster står industrin för 30 procent av jobben bland alla underleverantörer av denna typ av tjänster. Som företagstjänster räknas bland annat olika konsultbranscher inom teknik, ekonomi, forskning och utveckling, samt marknadsföring.

I kategorin ingår även bemanningsföretag, som kan hyra ut cnc-operatörer, svetsare och tekniska tjänstemän, med mera till verkstadsföretag.

Tjänstesektorn och tillverkningsindustrin arbetar ihop, de är inte separerade vilket många tycks tro. I framtiden kommer de att bli ännu mer sammanbundna i och med ett ökat tjänsteinnehåll i produktionen, som är nödvändig för att ett verkstadsföretag ska kunna behålla sin konkurrenskraft.

Tillverkningsindustrin och de företag som är kopplat till tjänstesektorn sysselsätter idag mer än en miljon människor.

Att med denna fakta som bakgrund haspla ur sig att industrin näst intill är borta är obildat. Man borde kunna begära mer av politiker.

Under flera år har det pågått en livlig debatt i vårt land med politiker som upprörs över den låga kunskapsnivån i skolan, svenska elever halkar kunskapsmässigt efter studenter i andra länder.

Visst ska kunskapsnivån i skolan höjas, men parallellt kanske man också borde passa på att höja nivån hos en och annan folkvald angående tillverkningsindustrin och hur betydelsefull den är för vårt välstånd.

Per Sjögren

Per Sjögren E-mail:
Publicerad 2016-06-07 13:13:33