Ledaren nr 8 2022

Rotage fortsätter påRotage fortsätter påden inslagna vägen

Rotage i Kvänum i Västra Götaland har haft en otrolig utveckling. Företaget grundades 1979 av Ingemar Ronger, då var han ensamföretagare. Ett par år senare iordningställdes den första verkstaden i egen regi. 1990 köpte Rotage sin första laserskärmaskin.

  Under årens lopp har Rotage varit flitiga när det gäller att investera i ny teknik. Det har inneburit att produktionen hela tiden kunnat rationaliseras, därmed har Rotage kunnat producera kostnadseffektivt och lönsamt, vilket gjort dem  konkurrenskraftiga på en tuff marknad.

  Idag är Rotage tillsammans med dotterbolaget Plåtmodul i Mjölby AB en av Sveriges ledande underleverantörer inom plåtbearbetning. De båda företagen omsätter tillsammans 460 miljoner kronor och har 150 anställda.

Rotage har en toppmodern maskinpark där många maskiner ingår i automationslösningar.Rotage har en toppmodern maskinpark där många maskiner ingår i automationslösningar.Under första hälften av 2023 kommer maskinparken att utökas med sex nya maskiner,samtliga från Trumpf.

  Det är en laserskärmaskin, två stansmaskiner, två kantpressar och en kombinerad stansochlaserskärmaskin, alla maskinerna kommer att vara automatiserade. Samtliga maskiner,förutom laserskärmaskinen, kommer att vara fullt integrerade i en FMS-anläggning.

  Inte nog med att Rotage köper sex maskiner på ett bräde – i augusti inleddes också arbetetmed att bygga ut fabriken. När arbetet är färdigt kommer Rotage att ha 15 000 kvm,jämfört med 7 000 kvm idag.

Vi lever i en turbulent tid med krig i Ukraina, skenande elpriser, höjda räntor, hög inflationVi lever i en turbulent tid med krig i Ukraina, skenande elpriser, höjda räntor, hög inflationoch en regering som spår att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Trots tiderna genomförsRotage jättesatsning. Anledningen är att företagets ägare, Weland-koncernen (som ärfamiljeägt), tror på Rotage och på svensk verkstadsindustri.

  Mathias Larsson, vd för Rotage, säger ”Vi har stor tilltrotill framtiden och stärks av det förtroende som våraägare ger oss genom investeringen i både nybyggnationenoch i maskinparken. Det kommer ge oss enstyrka och en bra grund för framtiden.

  Trots att det är oroligt idag så fortsätter Rotage påden inslagna vägen med satsningar i nyavancerad maskinteknik och automationsom gör att de kan rationaliseraproduktionen än mer och göra demännu mer konkurrenskraftiga. Imponerande.

  På sidan 32 kan du läsa om Rotage.

Per Sjögren
Chefsredaktör

PS
Ny notis varje dag på hemsidan.
verkstadstidningen.se

Per Sjögren E-mail:per.sjogren@vtf.se
Publicerad 2022-09-07 21:59:59

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden