Verkstadstidningen

 • Det finns mycket att vinna på automatiserad kortserieproduktion

  Ett av flera lyckade exempel på automatiserad fåstycks- och kortserieproduktion kommer från ett verkstadsföretag i södra Sverige. Produktionen vid företaget består av batchstorlekar från 1–500 detaljer och det är hela tiden många och nya maskinprogram.

  Sedan en tid tillbaka har verkstaden två högproduktiva celler. I dessa celler är produktiviteten 760 procent högre jämfört med de maskiner på verkstaden som inte är automatiserade.

  Båda automationslösningarna är utrustade med två femaxliga fleroperationsmaskiner från DMG Mori Sweden och en Workmaster (en treaxlig robot från System 3R som är gjord för paletthantering).

  En anledning till den kraftiga produktivitetsökningen är att utnyttjandegraden i cellernas fleropar är betydligt högre jämfört med de övriga maskinerna på verkstaden.

  När DMG Mori Sweden och System 3R inledde automationsprojektet var fokus bland annat på att kunna göra detaljer helt färdiga i de nya fleroparna, vilket nu sker. Utöver det har ställtiderna minimerats och cykeltiderna kortats rejält på verkstaden tack vare de två DMG Mori/System 3R-cellerna.

  Allt fler svenska verkstäder använder sig av automationslösningar där fåstycksproduktion kan utföras. Det råder dock delade meningar om fördelarna med automatiserad kortserieproduktion ute på verkstäderna.

  Många vill inte satsa på den typen av automation. Uppfattningen är att det svårt att få lönsamhet när det gäller automation av korta serier och fåstycksproduktion. 

  Vid dessa verkstäder tror man att det blir för många omställningar på roboten och att automationslösningen blir för komplicerad. Därför fortsätter de att plocka detaljer för hand.

  Även om många tvekar finns det också tecken på allt fler får upp ögonen för att automatiserad kortserieproduktion kan utföras med hög lönsamhet. Tröskeln för att ta steget över till den typen av automation minskar.

  Det är lovande. Påpekas ska att produktionen vid svenska verkstäder till stor del utgörs av korta och medelstora serier samt en- och fåstycksproduktion.

  En betydande del av den produktionen kan alltså med fördel automatiseras.

  Per Sjögren

 • Två event som bidrar till svensk konkurrenskraft

  För sjätte året i följd arrangerades Metal Inspiration Days (MID) i Jönköping. Eventet har satt sig och är numera etablerat, många i verkstadsindustrin är bekanta med varumärket. Det har blivit ett lyckat koncept med en bra mix och en bredd för kunderna.

  MID, som pågår under två dagar, är fyra parallellt genomförda öppna hus. Arrangörer är Stenbergs, Edströms Maskin, Kyocera Unimerco Tooling och ABB applikationscenter för maskinbetjäning. De fyra arrangörsföretagen har även medutställare, det är inte ovanligt med över 30 företag som deltar under ett MID-event.

  Metal Inspiration Days är ett framgångsrikt koncept med ett stort intresse från branschen. Till årets MID var antalet föranmälningar cirka 600. Konceptet med flera parallellt genomförda öppna hus är smart och finns på fler orter i Sverige.

  Den 15–16 maj genomförs Värnamo Industriexpo 2019, som kommer att ha elva parallellt genomförda öppna hus. Detta event som arrangeras vartannat år är mer inarbetat koncept än MID. Det första expot genomfördes 2003 (reds anm). När Värnamo Industriexpo arrangerades 2017 kom uppskattningsvis cirka 3 000 besökare (antalet arrangörsföretag var då 14).

  Fördelen med event som MID och Värnamo Industriexpo är att besökare kan studera mycket teknik på kort tid. Det är inte ovanligt att maskinteknik och automationslösningar i yppersta världsklass visas. På eventen skapas också värdefulla kontakter för framtiden.  

  Representanter för verkstadsföretag som besöker dessa event åker hem med tips och idéer på hur de med ny teknik kan effektivisera sin produktion. Företagen som implementerar den nya tekniken höjer sin produktivitet och stärker därmed sin konkurrenskraft.

  Ju fler konkurrrenskratiga verkstadsföretag vi har i vårt land desto bättre går det för AB Sverige.

  Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses 2019.

  Per Sjögren

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

Begagnat marknaden