L

Ledaren nr 4 2015

IKV Tools är en förebild

Det största problemet för företag inom verkstadsindustrin är att hitta kompetent personal. Det finns många verkstäder som har kapacitet för att öka sin produktion, men avsaknaden av kompetenta yrkesarbetare sätter stopp för detta.

Anledningen till att det råder brist på kompetent arbetskraft är att för få, framför allt ungdomar, söker sig till industrin. En anledning till att de inte vill dit är att de har en förvrängd/gammalmodig bild av hur industrin ser ut.

Inom verkstadsindustrin finns de som anser att man måste arbeta med att förbättra bilden av hur ett teknikföretag ser ut och fungerar, så att ungdomar och 80-talister väljer en framtid inom industrin.

Det är utmärkt, samtidigt bör verkstadsföretag också inse att dagens ungdomar och 80-talister är intresserade av andra saker än enbart lönen när de söker jobb. Av en arbetsgivare efterfrågar ungdomar mjuka värden som frihet, ansvar, fri telefon och fri surf.

Ett företag som har insett betydelsen av mjuka värden är IKV Tools, en verktygstillverkare i Forsheda i Småland med 24 anställda. Företaget lockar arbetskraft och är framgångsrikt, de tar ordrar hela tiden. Filosofin är att växa genom att satsa på ny teknik (maskinparken uppdateras kontinuerligt) och att ha motiverade medarbetare.

I avseendet att hålla personalen motiverad har IKV Tools valt ett annorlunda grepp, de tillämpar något som de kallar för självstyrande grupper.

Konceptet innebär bland annat att personalen själv ansvarar för arbetstider (de flexar inom ramen 40 t/v). I princip får de arbeta vilka arbetstider de vill, det bestämmer gruppen.

Genom att delegera ansvar till personalen involveras och engageras de anställda, vilket innebär att de växer i sina respektive yrkesroller, resonerar ledningen på Forshedaföretaget. Anställda som har talang för ledarskap eller kundkontakter får möjlighet att utveckla dessa sidor.

Grupperna är alltid med vid anställningsintervjuer och det är arbetslagens beslut som gäller vid anställning av en ny person.

Att flytta över ansvar till personalen har inte enbart inneburit engagerade och motiverade medarbetare på IKV Tools, omsättningen ökar stadigt. 2013 omsatte de 42 miljoner kronor, förra året var omsättningen 50 miljoner kronor.

Att erbjuda mjuka värden där anställda själva får bestämma sin arbetstid kan vara ett sätt att få ungdomar och 80-talister intresserade av en framtid inom verkstadsindustrin. Fråga IKV Tools, de attraherar arbetskraft och för dem har konceptet med självstyrande grupper medfört kraftigt ökad lönsamhet.

Exemplet IKV Tools är någonting för andra verkstäder att ta efter.

Per Sjögren

Publicerad: 2017-12-12 - 16:46

Kompetensutveckling driver ett företag framåt

Det är absurt när man tänker på det - samtidigt som verkstäder runt om i Sverige skriker efter kvalificerad arbetskraft, som cnc-operatörer, är det många unga i Sverige som går utan jobb. Många av dem är utan jobb därför att de har skaffat sig fel utbildning, de får inga jobb när de är klara.

Med tanke på att så många unga är arbetslösa borde det inte vara några problem för verkstadsindustrin att attrahera ungdomar till industrin, men det är det. Unga ratar industritekniska programmet (IN) på gymnasiet trots mycket goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.

Det går alltid att resonera om varför ungdomar inte kan tänka sig en framtid inom verkstadsindustrin. Okunskap om industrin är en anledning. Många ute i samhället har inte en aning om vad som händer och hur produktionen ser ut på ett konventionellt verkstadsföretag av idag.

Nidbilder om verkstadsindustrin är vanligt förekommande. Att tvätta bort stämpeln "det är skitigt på en verkstad" verkar vara svårt. Att det är ingenjörsarbeten som utförs på svenska verkstadsföretag går helt enkelt inte in i huvet på alltför många ute i samhället.

Om det nu är mycket svårt för ett verkstadsföretag, som behöver anställa fler kvalificerade medarbetare, att överhuvudtaget hitta några kan de istället välja vägen med kompetensutveckling för att råda bot på problemet. Det vill säga att höja kompetensen på de medarbetare som redan arbetar på företaget.

Kompetensutveckling och utbildning är någonting som driver ett företag framåt och gör det effektivare. Företaget får medarbetare som satsar det där lilla extra för att arbetsgivaren har satsat på att utveckla just hen.

Fler anställda med hög kompetens innebär att det finns fler medarbetare på företaget som kan utföra kunskapsintensiva arbetsuppgifter, till exempel inom skärande bearbetning. Sammantaget innebär detta förfarande att företaget blir mer effektivt, producerar mer och är mer produktivt.

Efter en kompetenshöjning finns det fortfarande mindre kvalificerade arbetsuppgifter som behöver utföras på företaget. Till den typen av jobb brukar det vara enklare att hitta personal.

Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses 2018.

Per Sjögren

Publicerad: 2017-11-15 - 15:07

Digitaliseringen är ett produktivitetsverktyg

Att industri 4.0 är på tapeten kunde skönjas under EMO-mässan i Hannover i september. I många montrar sågs maskiner märkta med en industri 4.0-dekal. Just nu går digitaliseringen fram med en väldig fart.

Nu är det inte så att industri 4.0 är ett mål i sig själv som verkstäder måste tillämpa. Digitaliseringen är ingenting annat än ett verktyg för att hjälpa företag att bli mer produktiva, samt uppnå ökad säkerhet i deras produktionsprocesser och högre flexibilitet.

Ett av många exempel på hur industri 4.0 kan tillämpas är Sandvik Coromants Silent Tools+. Med systemet, som består av mjukvara och vibrationsdämpande bommar med inbyggda sensorer, får en användare översikt av produktionsprocessen i realtid.

Genom att använda Silent Tools+ kan man i realtid få indikation på ytfinheten, samt indikation på vibrationer (innan man hör dem, eller på annat sätt märker att de uppstår).

Med Silent Tools+ har man också koll på temperaturen i dämpningssystemet samt statusen på batterierna i elektroniken, allt förstås i realtid. Det går också att spela in ytfinheten och få dokumentation på hela bearbetningen. Sammantaget innebär Silent Tools+ en effektivare och framför allt säkrare produktionsprocess för kunderna.

När det gäller svetsning och Esab, resonerar företaget som så, att i framtiden kommer en stor del av produktionsutrustningen i verkstäderna att vara sammankopplade och rapportera händelser till överordnade system för lagring och bearbetning av behövlig information.

Esab har skapat molntjänster för att integrera maskiner och avdelningar, under namnen WeldCloud och CutCloud. Här kan man koppla samman data från produktionen, kapacitet, flöden och information om företaget, som kan användas för att bland annat upptäcka förbättringsmöjligheter.

Visionen med industri 4.0 är att industrin ska vara en del av en smart uppkopplad värld. Målet är att skapa den smarta fabriken där det mesta är uppkopplat. Många inom verkstadsindustrin är intresserade av denna smarta uppkopplade värld.

Det är också en hel del i branschen som frågar sig om digitaliseringen verkligen är lösningen på att effektivisera produktionen vid deras företag. De har skäl till att avvakta, för industri 4.0 är inte lösningen för alla företag när det gäller att effektivisera produktionen.

Men för många verkstadsföretag innebär digitaliseringen att de även i framtiden kommer att kunna växa och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Per Sjögren
Chefredaktör

 

Publicerad: 2017-11-01 - 11:01

Det finns hopp när det gäller att hitta arbetskraft

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som presenterades av Svensk Industriförening, Sinf, i augusti.

Det är faktiskt så illa att bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxt. Att 92 procent upplever någon typ av högkonjunktur är förstås glädjande, men den måste kunna förvaltas, enligt Sinf i Underleverantörsbarometern.

Såväl svenska underleverantörer som verkstadsföretag med egna produkter får nu lida för ett utbildningssystem som inte kan leverera tillräckligt många utbildade elever som industrin behöver. Därför måste verkstäderna själva försöka att hitta arbetskraft.

Många verkstäder tillämpar principen att anställa personal som någon medarbetare på företaget känner och kan gå i god för. Det kan vara personer som är händiga och teknikintresserade. "Det är viktigt att det är rätt person", som vd:n för ett Stockholmsföretag berättade för mig förra året.

Den nyanställde skolas sedan in i arbetsuppgifterna och får lära sig tekniken. Denna procedur för att få tag på arbetskraft är numera praxis vid många mekaniska verkstäder i Stockholmsområdet.

I Överum i Småland ligger CNH Industrial Sweden, ett företag med egna produkter. De utvecklar och tillverkar redskap för jordbearbetning, sådd och spridning inom lantbruket. Produkterna säljs över hela världen under varumärket Överum.

CNH i Överum, som har 130 anställda, ser en stor uppgång för sina produkter och har behov av fler anställda. Men det är svårt att hitta kvalificerad personal.

CNH Industrial Sweden har därför tagit initiativ till ett integrationsprojekt tillsammans med arbetsförmedlingen i Västervik och Lernia i Kalmar län, samt Montico som är en helhetsleverantör inom human resources.

Projektet innebär att totalt 15 nyanlända ska få börja arbeta på fabriken i Överum i februari. CNH har satt målet högt. De nyanlända utbildas till kvalificerade yrken som svetsare och cnc-operatörer. Utbildningen startades före sommaren och tidigt i höstas påbörjades yrkespraktiken och den första kullen av elever började med arbetspraktik.

När de nya medarbetarna börjar att arbeta på CNH i vinter blir de en resurs, som innebär att företaget kan öka produktionen av sina produkter som efterfrågas av kunder över hela världen.

Det finns hopp runt om i landet när det gäller att hitta arbetskraft.

Per Sjögren

Publicerad: 2017-10-04 - 13:43

Allting går att sälja med effektiv reklam

Svensk Industriförening, Sinf, presenterar med jämna mellanrum Underleverantörsbarometern.
I den mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag.  

I augusti kom den senaste Barometern. Där kunde man läsa att det råder full fart i såväl försäljning som produktion hos svenska underleverantörer.

Två av tre underleverantörer, 64 procent, ökar omsättningen och 58 procent förväntar fortsatt ökad orderingång under innevarande kvartal.

Därtill upplever 92 procent att det är någon form av högkonjunktur och ett stort antal svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns bara ett problem - det saknas arbetskraft. Det är så illa att bristen på utbildad arbetskraft hotar underleverantörernas tillväxt.

En anledning till att det saknas arbetskraft är att för få ungdomar kommer ut från gymnasieskolorna redo för en framtid inom verkstadsindustrin. Svensk verkstadsindustri lider av ett utbildningssystem som inte har levererat på många år.

Det handlar om att intressera ungdomar för yrken inom verkstadsindustrin.

Ett lyckat exempel är Jönköping där man hade problem med att locka elever till industritekniska programmet (IN) på Bäckadalsgymnasiet.

Inför läsåret 2013/14 var det så få sökande att kommunpolitikerna lade utbildningen för årskurs 1 i malpåse under ett år. Kommunen sköt dock till medel och projektanställde en marknadsförare som lanserade IN-programmet.

Marknadsföraren riktade in sina aktiviteter mot niondeklassare.

De besökte IN-programmet på Bäckadalsgymnasiet och fick inblick i bland annat vad en cnc-maskin är för något och vad en maskinoperatör gör.

Niondeklassarna besökte även några av regionens verkstadsföretag och fick möjlighet att se att denna industri inte är smutsig och tråkig, utan till stora delar består av kunskapsintensiva jobb. Marknadsföringen gav resultat och läsåret efter fick de ihop tillräckligt många elever för att kunna starta årskurs 1 igen.

Läsåret 2014/15 var det 45 elever på IN-programmet, då förstås utan årskurs 2. Detta läsår går 50 elever på IN-programmet fördelade i årskurs 1, 2 och 3.

Det går att förändra, bara man gör slag i saken. Fler kommuner i samarbete med ortens företag kan göra likadant som Jönköping gjorde.

Det gäller att agera i tid så att inte bristen på kvalificerad arbetskraft blir allt för akut i framtiden.

En välmående verkstadsindustri är av allra högsta betydelse för välfärden i vårt land.

Per Sjögren

Chefredaktör

Publicerad: 2017-09-03 - 15:00

Kraftig ökning av automation i framtiden

   Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att produktionen i industrin steg med 8,5 procent under juni månad jämfört med juni 2016. 

Såväl för storföretagen (framför allt de inom fordonsindustrin) som för många underleverantörer går det bra. En anledning till att också många små och medelstora verkstadsföretag går bra, eller förhållandevis bra, är att de har uppgraderat sina maskinparker och satsat på automation.

Genom att rationalisera produktionen med automation förbättrar ett verkstadsföretag lönsamheten och stärker sin position på en tuff global marknad. För många verkstäder innebär automation att de överhuvudtaget kan behålla produktionen i Sverige. 

Med automation kan bland annat utnyttjandegraden i en verktygsmaskin kraftigt öka. Att låta en robot betjäna en maskin innebär flera fördelar. Roboten tar inga raster, har inga ”dåliga dagar” och kan betjäna maskinen dygnet runt. 

Automation är lönsamt, vilket många små och medelstora verkstadsföretag har insett. För det är i denna kategori av företag som automation kommer att växa. 

Det blir en markant ökning av automation i framtiden, dels av de ovannämnda fördelarna, men också av den anledningen att företag inom verkstadsindustrin skriker efter kvalificerad arbetskraft. 

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem; det saknas arbetskraft. 

Detta enligt Underleverantörsbarometern som presenterades av Svensk Industriförening (Sinf) i början av augusti. 

Det är faktiskt så illa att bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxt, enligt Sinf. 

Såväl underleverantörer som företag med egna produkter har svårt att hitta operatörer och ännu svårare att hitta ingenjörer. För att hitta arbetskraft är det många företag som själva tar hand om rekryteringen. 

Ett annat sätt för verkstadsindustrin att mildra arbetskraftsbristen blir att automatisera ännu mer. 

Med automation kan en verkstad öka sin produktion, många gånger rejält, utan att behöva anställa personal i lika stor omfattning. 

Den som vill få tips och idéer på hur automation kan gestalta sig kan bege sig till EMO-mässan i Hannover som genomförs mellan 18-23 september. 

Där kommer alla möjliga typer av automationslösningar att demonstreras.

Per Sjögren 

Chefredaktör

Foto: Mano Davar

Publicerad: 2017-06-12 - 16:04

Industri 4.0 är i allra högsta grad greppbart

Industri 4.0, som brukar kallas för den fjärde industriella revolutionen, har varit på tapeten under ett par år. I denna nya era laddas stora mängder data upp i så kallade moln. Produktionen kopplas samman och decentraliseras och det som kallas cyber-fysiska system uppstår i smarta fabriker.

Det fysiska verkligheten möter den virtuella. 

Även om de flesta inom verkstadsindustrin har hört talas om industri 4.0 är det många som inte får grepp på eller vet hur de ska gå tillväga för att utnyttja digitaliseringens potential i sin egen verksamhet. 

Visionen med industri 4.0 är att industrin ska vara en del av en smart uppkopplad värld. Målet är att skapa den smarta fabriken där det mesta är uppkopplat. 

För när maskiner, enskilda delar, kringutrustning och arbetsstycken kan kommunicera blir systemen helt självreglerande. 

Det betyder bland annat att maskinstillestånd ska kunna minimeras samt att verkstadsföretag ska uppnå betydligt högre nivå jämfört med idag när det gäller förebyggande underhåll.

Maskiner ska själva ”tala om” när olja ska fyllas på och när vissa komponenter/delar måste bytas, med mera.

Här är fler exempel när det gäller den fjärde industriella revolutionen och det handlar om verktyg för skärande bearbetning. Sandvik Coromant har utvecklat CoroPlus, en serie *IIOT-lösningar avsedda för att hjälpa företag att förbereda sig för Industri 4.0.

Konceptet har utvecklats för att förbättra kontrollen över produktiviteten och kostnaderna genom en kombination av uppkopplad bearbetning och tillgång till tillverkningsdata och expertkunskap.

CoroPlus gör det möjligt att minska mängden data som inte utnyttjas och förbättra tillverkningsprocesserna, från för- till efterbearbetning, genom användning av uppkopplad teknologi- och bearbetningskunskap från Sandvik Coromant.

Det är lätt att industri 4.0 associeras med ett enda stort moln, det blir inte greppbart och ligger bortom ens verksamhet och horisont. Men industri 4.0 är i allra högsta grad greppbart, bland annat innebär digitaliseringen att personal kan befrias från rutinarbete till förmån för kreativt värdeskapande arbete. 

Syftet med den fjärde industriella revolutionen är att göra industrin merkonkurrenskraftig. 

Verkstäder ska tillverka så effektivt och så kvalitetssäkert som möjligt till bästa kostnad. 

Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt skön sommar. 

Vi ses i höst.


* IIOT står för Industrial Internet of Things.

Publicerad: 2017-05-10 - 11:09

Ni gör så att Moder Svea mår bra

CNC Plåt i Västervik är en legotillverkare som bland annat utför laserskärning, stansning, bockning och svetsning. Nyligen har också en svetsrobotcell installerats på verkstaden.

Cellen, som har utvecklats av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang (PE), har bidraget till att CNC Plåt fått en stororder. På sikt kommer denna order att skapa flera nya jobb, det går att läsa i ett pressmeddelande från PE.

I samma release uttalar sig Johan Sjöblom, vd på CNC Plåt, bland annat följande "Om vi ska matcha utländsk arbetskraft krävs robotteknik och hög kompetens i området. Detta ger oss nu möjlighet att fortsätta vår tillväxtresa och ta nya affärer".

Med svetsrobotcellen, som innebär sänkta ledtider och optimerad produktionsprocess, ligger CNC Plåt steget före många av sina konkurrenter. Automationslösningen kommer med stor sannolikhet att medföra många ytterligare affärer i framtiden.

Verkstäder som har mycket att göra är oftast de som har genomfört investeringar i ny teknik. Med moderna och flexibla maskiner kan dessa företag producera kostnadseffektivt - därmed kan de också konkurrera med verkstäder från låglöneländer. 

Investeringar i nya maskiner, avancerade kringutrustningar och automation bär frukt. En som skriver under på detta är Hans Johansson, ägare av Älmhultföretaget Alfing, som både är legotillverkare och har egna produkter.

Sedan millenniumskiftet har Hans Johansson investerat runt 140 miljoner kronor i företaget. Satsningarna gäller såväl nybyggnationer som maskininvesteringar. Teknikutvecklingen hos Alfing har medfört att de har fått mer jobb och behövt anställa mer personal.

Idag har Alfing 85 anställda. Vid millenniumskiftet när storsatsningarna inleddes var antalet medarbetare 23.

CNC Plåt och Alfing är bra exempel på verkstadsföretag som har utvecklat produktionen och skapat förutsättningar för mycket konkurrenskraftig tillverkning. Det finns gott om konkurrenskraftiga verkstäder i Sverige, vilket är en förutsättning för vårt välstånd.

Så Alfing, CNC Plåt och alla andra framgångsrika verkstäder i vårt land, ni gör så att Moder Svea mår bra.

Per Sjögren

Publicerad: 2017-04-11 - 10:42

Att investera är en överlevnadsfråga

Alfing i Älmhult är dels underleverantör, dels tillverkar de och säljer egna produkter. De egna produkterna är bland annat hörsalsstolar, läktarstolar och kongresstolar. Alfing tillverkar också Terri, en liten och smidig skogsmaskin med stor kapacitet.

Alfing har en komplett modern maskinpark. De utför bland annat plan- och rörlaserskärning, stansning, kantpressning och svetsning, både manuell och robotiserad (på verkstaden finns åtskilliga svetsceller).

Vd och ägare för Alfing är Hans Johansson som gillar ny teknik. Sedan millenniumskiftet har han investerat cirka 140 miljoner kronor i företaget. Investeringarna har innefattat både nybyggnationer och maskininvesteringar.

För Hans Johansson är investeringarna en överlevnadsfråga. Ska ett verkstadsföretag hänga med i konkurrensen med såväl inhemska som östeuropeiska och asiatiska företag måste man helt enkelt använda sig av ny och modern utrustning, resonerar han.

Investeringarna har burit frukt. Teknikutvecklingen hos Alfing har medfört att de har fått mer jobb och behövt anställa mer personal. Alfing har 85 anställda. År 2000 när storsatsningarna inleddes var antalet medarbetare 23. 1993 när Hans Johansson startade var det bara han på företaget.

Satsningarna på moderna verktygsmaskiner och automation har inneburit att Alfing stärkt sin konkurrenskraft och hävdar sig bra på den tuffa globala marknaden där prispress råder.

Att rationalisera produktionen med effektiva maskiner och automation innebär att lönekostnaderna utslaget per producerad detalj/produkt kan sänkas, och det rejält. Om ett svenskt företag kan sänka arbetskraftskostnaden per producerad detalj kraftigt betyder det att de kan konkurrera med verkstäder från låglöneländer.

Att tänka på i sammanhanget är att en verktygsmaskin i stort sett kostar lika mycket oavsett om den står i ett låg- eller i ett höglöneland.

Alfing är ett bra exempel på att investeringar i avancerade maskiner och automation leder till framgång. Det finns gott om svenska företag som Alfings - tur är väl det.

På sidan 12 kan du läsa om Alfing.

Per Sjögren

Foto: Mano Davar

Publicerad: 2017-03-10 - 12:30

En app kan göra skillnad

Dormer Pramet har tagit fram en ny kalkylator-app som är till för beräkning av skärdata för maskinbearbetning.

Appen, som först och främst är avsedd för smartphones, hjälper en användare att bestämma skärdata för alla tänkbara operationer inklusive fräsning, svarvning, borrning och gängning.

Genom att lägga in olika parametrar, såsom verktygsdiameter och materialtyp kan användaren snabbt och enkelt bestämma de optimala förutsättningarna för en effektiv maskinkörning.

Operatören kan navigera igenom ett stort antal parametrar och få fram beräkningen, bara genom att svepa på skärmen, därmed får hen fram kraftbehov, vridmoment och tiden för bearbetningen.

En app (applikation) är ett program skapat för specifika behov eller en specifik användning. Appar blir allt mer förekommande inom verkstadsindustrin. Det finns appar får både skärande bearbetning och för plåtbearbetning. När det gäller maskiner för plåtbearbetning finns det appar för bland annat laserskärmaskiner, stans- och kombimaskiner.

Med en app har en cnc-operatör alltid full kontroll och uppsikt över till exempel en eller flera laserskärmaskiner, det kan ske utan att operatören behöver vara i maskinens närhet.

Med appen kan cnc-operatörer/tekniker läsa av och se tillståndet i en maskin och därmed ha den under full övervakning. Appar är enkla och flexibela verktyg för att övervaka och hantera en eller flera maskiner.

Appar är funktionella och smidiga då en operatör inte behöver slå i tabeller och pärmar för att hitta informationen. Det är också lätt att ta med sig en smartphone/läsplatta när man går runt i verkstaden.

Att använda appar innebär inte enbart att produktionen i verktygsmaskiner kan övervakas på ett mycket bra sätt utan också att ett verkstadsföretag uppnår en effektivare produktion och därmed stärker sin konkurrenskraft.

Oftast när verkstadsföretag har för avsikt att effektivisera produktionen satsar de på automation, samt avancerade verktygsmaskiner och verktyg för skärande bearbetning.

En app kan också dra sitt strå till stacken för att göra ett verkstadsföretag mer effektivt.

Per Sjögren

Chefredaktör

 

Publicerad: 2017-02-15 - 17:27

Effektiva verkstäder

gör att jobben kommer hem

Under de senaste tio åren har företag i allt större utsträckning börjat att ta hem produktion till Sverige från låglöneländer. Det är fortfarande mer förekommande att produktion flyttar till låglöneländer än att tillverkning kommer tillbaka till Sverige.

Enligt en studie från Lunds Tekniska Högskola, som kom 2015, är möjligheten stor att det om några år kommer att vara en balans mellan hur mycket produktion som flyttas ut och hur mycket produktion som kommer tillbaka. 

Det finns flera anledningar till varför produktion kommer tillbaka till Sverige. Först och främst blev det inte så låga kostnader som beslutsfattarna på beställarföretagen först trodde.

Många beställarföretag fokuserade enbart på låga löne- och produktionskostnader men räknade inte med merkostnader som högre transportkostnader och framför allt kvalitetsproblem.

Det sistnämnda är ganska vanligt förekommande när det handlar om produktion som kommer tillbaka från någon verkstad i Östeuropa. Det visar sig att allt för många detaljer/produkter som levererats till beställarföretaget får göras om, på grund av bristande kvalité. Det blir kostsamt.

Att allt mer produktion, som tidigare utfördes i låglöneländer, numera görs i vårt avlånga land beror på att många svenska verkstadsföretag har blivit mer effektiva. De har köpt avancerade verktygsmaskiner och satsat på automation, vilket sammantaget inneburit att de kan tillverka detaljer till mycket konkurrenskraftiga priser.

Ett exempel är en mellanstor legotillverkare i södra Sverige som konkurrerade bort en kinesisk leverantör i avseende på priset på en komponent. Det svenska verkstadsföretaget kunde tillverka detaljen till ett fördelaktigt pris tack vare investeringar i en ny maskin och automation.

Legotillverkaren har en unik svarv som kraftigt rationaliserar produktionen, att byta och ladda in en ny detalj i maskinen går otroligt fort (tar cirka två sekunder). Företaget kan producera detaljen med en mycket kort cykeltid. Svarven är också automatiserad med in- och utbanor, visionsystem, med mera.

Exemplet visar att det inte enbart behöver vara produktion med högt teknikinnehåll som verkstäder i Sverige ska hålla på med.

Svenska verkstäder kan konkurrera med företag från låglöneländer även när det gäller produktion av relativt enkla detaljer i volymproduktion.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-11-30 - 11:00

Entreprenörer viktiga för välståndet

En entreprenör är en person som har en drivkraft framåt och vill utveckla och skapa något nytt. Två av många extraordinära entreprenörer är Percy och David Modig på Modig Machine Tool i Virserum. Företaget tillverkar specialanpassade verktygsmaskiner, merparten av maskinerna säljs till företag inom flygindustrin.

Det går mycket bra för Modigs. Under de senaste 4-5 åren har företaget fått flera stororder. 2012 tog de en order värd över etthundra miljoner kronor, då var det den största beställningen i företagets historia. Tidigare i höstas tecknade Modigs en rekordorder värd flera hundra miljoner kronor.

För att klara den ökade produktionen behövs mer personal. Antalet anställda är idag 25, med inhyrd personal arbetar 40 personer på Modig Machine Tool. Under de kommande 18 månaderna planerar maskintillverkaren att anställa 30-talet personer eller fler.

Modigs tänker också komplettera fabriken i Virserum med ytterligare en produktionsenhet, det blir förmodligen någonstans i Småland.

Just nu lyser solen över Modig Machine Tool, vilket är en skarp kontrast mot hösten 2002 då företaget försattes i konkurs. Spiken i kistan blev 11 september. Efter terrorattackerna i New York frös flygplanstillverkarna sina maskininvesteringar.

Sommaren 2003 träffade jag Percy Modig. Han var märkt av konkursen men tänkte inte ge upp "Jag tror på mina produkter" sa han. Modig Machine Tools var igång igen med nya maskinprojekt och ett par medarbetare, att jämföras med 147 anställda ett par år tidigare (inkluderade även affärsområdena Jungners och Demanders).

Nya maskinmodeller utvecklades. Under den här tiden såldes ett par maskiner om året. Långsamt ökade både produktionen och antalet anställda på Modigs. Sonen David Modig blev vd. Han är ett energiknippe.

Under de senaste åren har han flugit kors och tvärs mellan världsdelarna och sålt in företagets olika maskinkoncept för bland annat flygplanstillverkare och stora underleverantörsföretag.

 Kombinationen av hårt arbete (80 timmars arbetsvecka är inte ovanligt för Modigs ledning), samt Percys och Davids unika förmåga att utveckla kundspecifika maskinlösningar har gett resultat och lett till flera stororder de senaste åren.

Idag är Modig Machine Tool ett livskraftigt företag som inom två år kommer att ha fördubblat arbetsstyrkan och ha ytterligare en produktionsenhet. Investeringar i ny lokal och fler människor i arbete innebär fler skattebetalare och ökad tillväxt.

Entreprenörer som Percy och David Modig har stor betydelse för det svenska välståndet. Det är tur att det finns gott om entreprenörer i vårt land. Utan dem hade Sverige varit betydligt fattigare.

Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses 2017.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-11-24 - 09:47

Additiv tillverkning är en teknik med enorma tillverkningsmöjligheter. Genom att använda sig av tekniken har en användare fullständig geometrisk frihet, endast fantasin sätter gränserna. Maskiner för additiv tillverkning brukar kallas för 3D-skrivare.  

En tillverkare av dessa maskiner är brittiska Renishaw. Deras system för additiv tillverkning använder bäddfusionsteknologi med metallpulver för att bygga komplexa komponenter direkt från digitala cadfiler.

En säljare på Renishaws svenska dotterbolag blev en dag uppringd av en reporter på en svensk teknisk tidning. Reportern frågade bland annat om choklad kunde tillverkas i Renishaws maskiner.

Det är lätt att göra sig lustig över reportern. Men faktum är att det råder många missuppfattningar om additiv tillverkning runt om i samhället och även inom industrin. En populär uppfattning är att det är bara att hälla pulver i en 3D-skrivare så kommer det ut helt färdiga produkter.

Vanföreställningarna har lett till överdrifter och myter om tekniken. Det är förvånansvärt få som talar om att i stort sett måste efterbearbetning alltid utföras för att färdigställa produkter som har tillverkats i 3D-skrivare.

Den största vanföreställningen om additiv tillverkning är att den kommer att slå ut traditionella tillverkningsprocesser. Ingenting kan vara mer felaktigt.

Bara för att det går att tillverka en viss produkt i en 3D-skrivare ska man nödvändigtvis inte göra det (det blir för dyrt och det är inte ekonomiskt försvarbart).

Däremot om det rör sig om en detalj med hög grad av komplexitet och om det handlar om fåstyckstillverkning, då är en industriell 3D-skrivare ett utmärkt val.

Additiv tillverkning kommer aldrig att ersätta traditionell tillverkning utan den kommer att vara ett komplement. Ett bra exempel på vad additiv tillverkning kan användas för såg jag på mässan Euroblech, som nyligen genomfördes i Hannover. Trumpf visade en gjuten aluminiumdetalj som hade förstärkts med aluminiumsträngar för att anpassa gjutgodset till en viss applikation.

Strängarna hade byggts i en maskin med LMD-tekniken (Laser Metal Deposition). Genom att förstärka gjutgodset med LMD-tekniken behövdes inte en ny gjutform tillverkas, vilket innebär en stor kostnadsbesparing.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-10-31 - 16:09

Dags för nya möten och nya miljarder

När den första mässan genomfördes, 1975, hette den kort och gott Underleverantör och drygt 1 000 besökare kom. Sedan dess har det gått spikrakt uppåt för underleverantörsmässan som idag går under namnet Elmia Subcontractor och genomförs årligen på Elmia i Jönköping.

Elmia Subcontractor lockar varje år mellan 14 000-15 000 besökare och antalet utställare ligger stadigt på runt 1 200. Många företag har ställt ut flera år i rad. Elmia Subcontractor är en effektiv mötesplats för att knyta kontakter som leder till affärer.

Utställningen är norra Europas ledande underleverantörsmässa och en succé. Anledningen till framgången ligger i träffsäkerheten - rätt besökare kommer till Elmia Subcontractor. Det är inköpare, vd:ar, konstruktörer, designers och produktionstekniker. Huvuddelen av besökarna är svenskar, men det kommer även många från övriga Europa.

Besökare spenderar en eller ett par dagar på mässan och träffar leverantörer och allt sker under ett tak. Såväl besökare som utställare vet vad de får.

Underleverantörerna gillar Elmia Subcontractor eftersom de får synas och har en bra chans att presentera sina företag för besökarna. "Det här är vårt forum för att träffa beslutsfattare, men också andra leverantörer", som en utställare berättade för mig för ett par år sedan.

Under Elmia Subcontractor genomförs även aktiviteter som matchmakingen Subcontractor Connect. Med utgångspunkt från företagsprofiler i en databas gör arrangörerna ett schema för halvtimmesdejter mellan kontaktsökande företag, som vill göra affärer med varandra.

En tredjedel av alla möten leder till affär. Subcontractor Connect 2015 bjöd på 727 möten med 100 företag från 17 länder. Grunden till framtida affärer motsvarande drygt 19 miljarder kronor lades mellan aktörer från hela Europa.

Subcontractor Connect är en bara en del av Elmia Subcontractor som leder till affärer. Exakt hur många miljarder kronor som mässan i Jönköping genererar vet ingen. Men helt klart rör det sig om enorma belopp.

"Elmia Subcontractor håller på att utvecklas till det industriella navet i Sverige", sa Fredrik Sidahl, vd för FKG (branschorganisationen för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin) för ett par år sedan. Detta nav är en av motorerna för att skapa ekonomisk tillväxt i Sverige.

Mellan den 8-11 november arrangeras Elmia Subcontractor 2016. Dags för nya möten och nya miljarder. Svensk industri levererar.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-10-19 - 11:18

Förebyggande underhåll är

en smart investering

Ett verkstadsföretag kan öka effektiviteten och därmed produktiviteten genom att aktivt arbeta med förebyggande underhåll (FU).

Verkstäder som arbetar med FU får mindre stillestånd i maskinerna och högre tillgänglighet, därmed får företaget ut fler produktionstimmar ur maskinerna. En annan fördel med att tillämpa FU är att eventuella framtida fel kan upptäckas innan de uppstår, genom att reparationer har utförts i förebyggande syfte.

Förebyggande underhåll innebär att en verktygsmaskin stängs av, allt från ett par timmar till ett par dagar (beroende på vilken typ av maskin det är och hur mycket arbete som ska utföras). Den tid som verktygsmaskinen är avstängd är ett planerat stopp.

Ett planerat stopp, för att byta komponenter och gå igenom maskinen grundligt, är betydligt bättre än att ett haveri inträffar på grund av att FU inte har utförts i maskinen.

Maskinhaveri är ett oplanerat stopp, som medför driftstörningar i produktionen och stora förluster för ett verkstadsföretag. Ett akut underhåll tar tid och kostar framför allt stora pengar. Maskinhaveriet hade kunnat undvikas om företaget tillämpat FU.

Företagen arbetar med FU på olika sätt. De finns de som har egna underhållstekniker som utför förebyggande underhållsarbete med inbokade intervaller. Det kan vara större genomgångar på en verktygsmaskin (t ex var 5-6:e månad) men även planerade stopp genomförs med kortare intervaller.

När större och mer krävande förebyggande underhållsjobb ska utföras brukar verkstadsföretagen anlita maskinleverantören som har sålt maskinen. De är experter på sina maskiner. Verkstäder brukar ha FU-avtal med sina maskinleverantörer.

FU-avtal kostar pengar. Men det är bra mycket smartare att satsa 20 000 – 25 000 kronor på ett FU-avtal med en maskinleverantör än att köra en verktygsmaskin så hårt att den till slut rasar med kostnader på hundratusentals kronor eller mer som följd, det vill säga reparationskostnader och framför allt kostnader för utebliven produktion.

Någon statistik över hur mycket pengar som verkstäder sparar tack vare att de arbetar med förebyggande underhåll finns generellt sett inte. Men helt klart handlar det om mycket pengar som verkstadsföretagen sparar, och som grädde på moset stärker företagen sin konkurrenskraft.

Kortsiktigt kostar FU pengar, långsiktigt är det en smart investering.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-09-02 - 16:33

En lönsam satsning

Vid allt fler företag inser man att med automation kan produktionen rationaliseras rejält. Men det slår ojämnt inom verkstadsindustrin. Inom plåtbearbetning är det vanligt förekommande att en maskin utrustas med någon form av hanteringsutrustning eller robot.

Inom skärande bearbetning är automation inte lika förekommande, framför allt inte när det gäller fräsning. Det finns gott om exempel hur fräsning kan utföras ännu mer effektivt. Det kan ske genom att palettisera en fleroperationsmaskin. På det sättet får verkstaden ut fler spindeltimmar ur maskinen.

En lösning med en fleroperationsmaskin med palettväxlare och en palettpool integrerad innebär hög produktivitet. Palettpoolen kan ha mellan 6-10 paletter.

Utnyttjandegraden av fleropen i en sådan lösning är mycket hög, det är inte svårt att komma upp till 80 procent av ett skift. Det finns även exempel där utnyttjandegraden i en fleroperationsmaskin som utrustas med ett palettsystem blivit så hög som 90-95 procent av timmarna för ett skift.

Denna typ av automationslösning kan också producera ett helt skift utan avbrott. Det är en kraftig ökning jämfört med om fleroperationsmaskinen skulle betjänas manuellt. Såväl långa som korta serier kan produceras med hög lönsamhet i anläggningen.

Palettisering av en flerop innebär ett effektivt flöde genom verktygsmaskinen och framför allt kraftigt minskade ställtider. Det finns också exempel på automationslösningar där ställtiderna är nästan noll.

En palettiserad flerop kan producera utan att den är bemannad eller övervakad. Innan en operatör går hem för dagen riggar hen paletterna, därefter utförs produktion i fleroperationsmaskinen under kvällen och natten.

Operatören skapar ett kösystem där ämnena på paletterna väntar på att bearbetas. Det är lätt att prioritera om i palettkön, exempelvis om verkstaden får ett akutjobb.

En anläggning med palettpool och en fleroperationsmaskin är en rejäl effektivitetsökning av produktionsprocessen och betyder att lönekostnaderna utslaget per producerad detalj kan sänkas rejält.

Det verkstadsföretag som kraftigt sänker arbetskraftskostnaden per producerad detalj stärker sin konkurrenskraft på en marknad där ständig prispress råder.

Palettisering av en floperationsmaskin är en investering från 700 000 till 1,2 miljoner kronor (beroende på utrustning). Det är mycket pengar, men med tanke på vad man får ut av automationslösningen är det en lönsam satsning.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-08-09 - 17:26

Rationell produktion kan utföras på många sätt

Ett verkstadsföretag kan höja produktiviteten genom att undvika/minimera flaskhalsar i produktionen. Flaskhalsar kan undvikas bland annat genom att tillämpa lean production.

Lean production är en filosofi för resurseffektiv produktion och syftar till att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. En legotillverkares kund betalar enbart för bearbetning av produkter, inte för att verkstaden flyttar material och komponenter mellan olika stationer.

Företag som har implementerat lean production arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar 5S som är en princip inom filosofin. 5S står för sortera, strukturera, städa, standardisera, skapa vana.

Inom plåtbearbetning kan lean production faktiskt tillämpas i automationslösningar/tillverkningssystem. I dessa produktionslinor matas råmaterial in i ena änden av anläggningen och ut ur den andra änden kommer detaljer/helt färdiga produkter.

Produktionslinorna innebär att mellanlager kan tas bort och att transporter minimeras eller (i bästa fall) försvinner helt. Genom att använda dessa linor behöver ett verkstadsföretag inte flytta plåt och detaljer med truck mellan olika stationer, vilket tar tid och kostar pengar.

En produktionslina av detta koncept kan beskrivas som en fabrik i fabriken där flödet är jämnt och produktion kan utföras helt utan flaskhalsar.

Produktionslinorna är till för företag som har en stor produktion. Det är inte samma sak som att enbart långa serier/volymproduktion måste utföras i linorna för att nå lönsamhet. Även småserieproduktion och fåstyckstillverkning kan utföras med hög lönsamhet i anläggningarna.

Genom att tillverka i dessa produktionslinor har ett verkstadsföretag flexibilitet och flera alternativ till att utföra lönsam produktion. Företaget blir konkurrenskraftigare.

Tillverkningssystemen kan ha olika utföranden. Den 40 meter långa Salvagnini-lina som legotillverkaren Rotage i Kvänum har, består bland annat av ett höglager stans/vinkelsax och en bockautomat med klippfunktion.

Salvagnini är en av flera maskintillverkare som kan leverera hela tillverkningssystem, en annan är Prima Power. I deras nya teknikcenter i Turin finns PSBB att beskåda. Verkstadstidningen har varit där och tittat på denna produktionslina. På sidan 30 kan du läsa den artikeln.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-06-10 - 16:13

Verkstadsindustrin har nu  en tydlig och viktig mötesplats

Industrimässorna på Elmia som genomfördes i maj blev en succé, de fyra parallella mässorna drog publik åt varandra. Mässan Elmia Verktygsmaskiner hade 11 228 unika besökare, Elmia Automation 10 020, Elmia Plåt 7 641 och till Elmia Svets och Fogningsteknik kom 7 433 besökare. Detta är mycket bra besökarsiffror för att vara i Sverige.

Genom att samla fyra industriella mässor under ett och samma tak har svensk verkstadsindustri fått en tydlig och viktig mötesplats. Det som genomfördes under fyra dagar i maj i Jönköping var en komplett produktionsteknisk satsning.

Besökare fick tips, idéer och inspiration till produktionslösningar. Där demonstrerades modern teknik och automationslösningar som innebär att produktionen kan rationaliseras ännu mer.

Genom att implementera den moderna tekniken kan verkstadsföretag bli mer konkurrenskraftiga. Industrimässorna på Elmia är med och bidrar till att stärka den svenska verkstadsindustrin. Glädjande är därför att mässorna Verktygsmaskiner, Automation, Plåt och Svets och Fogningsteknik återkommer på Elmia våren 2018. Sverige behöver en stark verkstadsindustri.

Industrin är motorn i vår ekonomi och betyder oerhört mycket för välståndet. Räknas den produktion in som gruv- och tillverkningsindustrin genererar/skapar så är deras andel av Sveriges BNP omkring en fjärdedel.

Tillverkningsindustrin skapar också jobb inom andra branscher som tjänstesektorn, främst är det olika typer av företagstjänster som bidrar till att utveckla industrins produkter. En stark verkstadsindustri är en förutsättning för att vi kan fortsätta att ha en hög levnadsstandard i Sverige.

Avslutningsvis ett par rader om att vi har en ny hemsida och att vi var fjortonde dag kommer ut med ett nyhetsbrev. Hemsidan blir informativ, aktuell och lättnavigerad.

Våra nyhetsbrev bjuder på ett axplock av vad som händer i branschen. Nyhetsbrevet kommer att ha ett högt redaktionellt värde, ibland är det exklusiva nyheter som enbart vi har kommit över.

Till sist - ha en riktigt skön sommar, vi ses i augusti.

Per Sjögren

Publicerad: 2016-06-07 - 15:22

Eleverna inspirerades av teknik och industriell produktion

Publicerad: 2016-06-07 - 15:21

Svensk industri behöver satsningen på Elmia

Publicerad: 2016-06-07 - 15:21

All heder till Johan Bengtsson

Publicerad: 2016-06-07 - 15:21

Ny teknik skapar välstånd

Publicerad: 2016-06-07 - 15:21

Investeringarna har gett resultat

Publicerad: 2016-06-07 - 15:21

Tråkigt att inte fler inser fördelarna med automation

Publicerad: 2016-06-07 - 15:20

Det blir en komplett produktionsteknisk mässa

Publicerad: 2016-06-07 - 15:20

Yasdas nya koncept gör Willo ännu starkare

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 12 2017omslag gulingen 12 2017

Sök i nyheter