Dag: 26 mars 2024

Från och med första mars är Niclas Fager ny som vd på Haimer Norden, han har sedan ett par år tillbaka varit säljchef på samma företag.

Artificiell intelligens (AI) kan beskrivas som algoritmer ihop med mjukvara. Det finns många industriella tillämpningar där AI kan användas, bland annat för avsyning.