Dag: 8 februari 2024

Enligt Sinfs Underleverantörsbarometer för kvartal ett 2024 uppger över 80 procent av företagen att det fortfarande råder lågkonjunktur, men att det ljusnar. Många har gott om produktionskapacitet, samtidigt som nästan 60 procent har svårigheter att hitta rätt kompetens.