L

1000 små och medelstora företag får digitaliseringshjälp

Tillväxtverket beviljade nyligen ytterligare medel till ”Kickstart Digitalisering”. Satsningen är en hjälp för små och medelstora företag att komma igång med digitalisering. Projektet startar i höst och ska pågå 18 månader framåt.

Hela syftet med projektet är att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att få små och medelstora företag att förstå vad digitalisering är och vilka möjligheter som finns.

Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall  och RISE och går ut på att företag delar erfarenheter om digitalisering i workshopform tillsammans med partners som Swerea, IVF, IUC (Industriella Utvecklingscentra)och SISP (Swedish Incubators & Science Parks).

Tillväxtverket genomförde tidigare ett pilotprojekt tillsammans med RISE där cirka 100 små och medelstora företag deltog. Piloten föll väl ut och därför skjuter Tillväxtverket till ytterligare medel för att skala upp ”Kickstart digitalisering” för att nå minst 1 000 små och medelstora företag.

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad torsdag, 24 augusti 2017 09:33 Uppdaterad torsdag, 24 augusti 2017 09:31

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 11 2017omslag gulingen 11 2017

Sök i nyheter