L

Billig olja kan bli dyrköpt erfarenhet

Mats Svensson är smörjmedelstekniker med lång erfarenhet i oljebranschen.

Hydraulsystem är en vital del hos tillverkare och hela produktionen är beroende av att de fungerar. Då är det viktigt att ha en tillförlitlig hydraulolja till maskinparken.

Det har dock visat sig att det uppstått problem med flera moderna hydrauloljor under senare år. Beläggningar har upptäckts i systemen - ibland med kostsamma ventilbyten som följd.

Produktutvecklingen av hydrauloljorna har gått framåt det senaste decenniet. Basoljorna har blivit bättre och billigare och har en hög ingångskvalitet. När nu de moderna oljorna funnits på marknaden några år har problemen börjat visa sig. Mats Svensson, smörjmedelstekniker på G. A. Lindberg förklarar för Verkstadstidningen:

-Hydraulolja består till största delen av basolja och resten är tillsatser, så kallade additiver. En renare basolja där man minskar aromathalten ger bättre temperaturegenskaper, men det är inte bara av godo att basoljan blir renare. Den har nämligen sämre löslighet och då svårare att lösa in partiklar vilket gör att smuts kan fastna i systemet. De beläggningar som orsakas av smuts påverkar filter, ventiler och oljans livslängd.

Med ökade krav på maskiner som ofta kör på maxad nivå är det viktigt att komponenterna fungerar. Man kan alltså tjäna mycket på att välja en högkvalitativ olja från början.

-Många hydraulsystem i  Sverige har problem . Det gäller att hitta en hydraulolja som har en balanserad formulering som täcker alla egenskaper. Man är ofta inte villig att byta olja innan det hänt något, men det är viktigt att inte bara titta på priset när man väljer olja, avslutar Mats Svensson.

 

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad onsdag, 03 maj 2017 14:59 Uppdaterad fredag, 26 maj 2017 10:18

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 11 2017omslag gulingen 11 2017

Sök i nyheter