L

Ny handbok för svetsare

Mano Davar

De nya rostfria stålsorterna, duplexa stål, har hög hållfasthet men uppträder annorlunda vid svetsning än de traditionella stålen. Därför har vissa kunder varit tveksamma till att använda dem i sin tillverkning. Men nu kommer handboken som ska underlätta för användarna. En datoriserad interaktiv handbok för svetsning av de nya stålsorterna.

Bakom handbokssatsningen står Metalliska Material, ett innovationsprogram inom stålindustrin. Innovationsprogrammet vill bidra till ökad användning av avancerade material och därmed ökad hållbarhet. Handboken är ett enkelt verktyg som instruerar svetsaren utifrån stålsort, svetstråd och andra parametrar som påverkar.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material startade 2013 och är ett av16 strategiska program som ska stärka konkurrenskraften hos svensk metallindustri. Satsningen på handboken uppgår till 3 miljoner.

Sverige är världsledande inom duplexa rostfria stål.

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad onsdag, 10 augusti 2016 10:08 Uppdaterad onsdag, 28 september 2016 16:23

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 11 2017omslag gulingen 11 2017

Sök i nyheter