L

Avancerad bearbetning på nischad mässa

Claes Hult och Fabio Cesari vid den femaxliga rörlaserskärmaskinen LT Free. Claes Hult är produktansvarig för BLM Group på Edströms Maskin. Fabio Cesari är regional försäljningschef, med bland annat ansvar för Skandinavien, på BLM Group.
Per Sjögren

Rörlaserskärmaskinen har goda framtidsutsikter då allt fler inom industrin får upp ögonen för maskintypen. Dagens rörlasrar är högproduktiva maskiner som utför avancerade bearbetningsuppgifter. På mässan Tube kunde dessa maskiner studeras.

  

Den som vill titta på produktionsmöjligheter inom rörbearbetning gör det på Tube i Düsseldorf, en nischmässa som arrangeras jämna år. I början av april genomfördes 2016 års upplaga. På utställningen demonstrerades bland annat rörlaserskär-, rörbocknings- och kapmaskiner samt automation.

Det var slående att se hur många rörbockningsmaskiner som betjänades av en robot. Automation innebär en rationalisering, bland annat kan mycket hög repeternoggrannhet på tillverkade detaljer erhållas.

Gudrun Lindfors-Rönnblom
Publicerad måndag, 02 maj 2016 17:36 Uppdaterad tisdag, 14 juni 2016 11:45

Anmäl dig HÄR till Verkstadstidningens nyhetsbrev

Utgivningsplan

bild webb prislista 2018

Begagnat marknaden

  • omslag vt 11 2017omslag gulingen 11 2017

Sök i nyheter